Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-09-21 16:12:00
numer:18/2018
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku ("NWZ") jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ był Pan Dariusz Witkowski, który posiadał 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na NWZ i odpowiada 42,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %