Raport

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2014-11-14 18:11:00
numer:26/2014
temat:Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:Raport_kwartalny_IPO_DS_-_IIIQ2014