Raport

Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2012-05-15 22:16:00
numer:4/2012
temat:Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Cezary Nowosad - Prezes Zarządu
Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiIPO_DS_-_IQ2012