Raport

Oświadczenia lock-up Członków Zarządu Spółki oraz zwiększenie zaangażowania Spółki w branżę druku 3D

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-11-16 19:03:00
numer:26/2015
temat:Oświadczenia lock-up Członków Zarządu Spółki oraz zwiększenie zaangażowania Spółki w branżę druku 3D
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „IPO DK”) informuje, iż w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka inwestycyjnego dla nabywców akcji w ramach trwającej emisji akcji serii H polegającego na zwiększonej podaży na rynku wtórnym akcji nabytych przy niższych poziomach cenowych, wszyscy Członkowie Zarządu złożyli w Spółce oświadczenia lock-up, w których zobowiązali się do niezbywania do dnia 30 listopada 2016 r. posiadanych przez siebie akcji Spółki. Zobowiązania lock-up dotyczą również akcji Spółki nabywanych bądź obejmowanych przez Członków Zarządu od dnia złożenia oświadczenia do dnia 30 listopada 2016 r.

Ponadto Prezes Zarządu Emitenta Jarosław Ostrowski zadeklarował zamiar nabycia akcji serii H Spółki w ramach trwającej prywatnej emisji akcji. Emisja akcji serii H służy realizacji planów rozwoju polegających na zacieśnieniu współpracy ze spółkami z branży druku 3D, w tym dokonaniu bezpośrednich inwestycji w akcje lub udziały wybranych Spółek z branży. Środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii H będą przeznaczone wyłącznie na inwestycje kapitałowe w spółki branży druku 3D.

Zarząd Emitenta, zwraca uwagę, że Spółka w lipcu br. dokonała już pierwszych inwestycji w branżę druku 3D zakupując akcje spółki Zortrax S.A. („Zortrax”). W ramach współpracy z Zortrax, IPO DK pełni również rolę doradcy finansowego w procesie pozyskania finansowania. W latach 2014 – 2015 IPO DK była doradcą przy pozyskaniu finansowania dłużnego dla Zortrax w drodze prywatnej, a następnie publicznej emisji obligacji na łączną kwotę 7,3 mln zł. W lipcu 2015 r. Zortrax S.A. przy współpracy z IPO DK przeprowadził publiczną emisję akcji serii C na kwotę 5,3 mln zł, po cenie emisyjnej 32,50 zł za akcję, przy której wycena wszystkich akcji spółki Zortrax wyniosła ponad 221 milionów złotych.

Aktualnie Emitent nawiązał współpracę z kilkoma podmiotami z branży druku 3D. W ramach tej współpracy Emitent będzie pełnił rolę doradcy finansowego dla tych podmiotów, jak również ma zamiar zaangażować się w nie kapitałowo.

Zarząd IPO DK uważa, że branża druku 3D jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów, który w najbliższych latach będzie dynamicznie się rozwijał. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Deloitte (Deloitte. Raport: Rynek TMT – co przyniesie 2015 rok? TMT Predictions 2015, Warszawa, 03.02.2015 r.) w 2015 r. sprzedanych zostanie na świecie ok. 220 tys. drukarek trójwymiarowych o łącznej wartości 1,6 mld USD. Prawie 90% drukarek 3D trafia obecnie do firm i korporacji, przy czym ta tendencja w najbliższych latach ma ulec szybkiej zmianie i w 2017 r. 70% sprzedaży drukarek 3D ma przypaść na klientów indywidualnych. W ocenie firmy doradczej Gartner (Gartner. Forecast: 3D Printers, Worldwide, 2014.) specjalizującej się w nowoczesnych technologiach, w 2015 r. zostanie dostarczonych ponad 217 tys. drukarek 3D, czyli ponad dwa razy więcej niż ilość drukarek dostarczonych w 2014 r., gdzie liczba ta wyniosła 108 tys. sztuk. Ponadto specjaliści oceniają, że do 2018 r. nabywców znajdzie już 2,3 mln sztuk drukarek 3D. Zdaniem Gartnera wartość rynku urośnie z 1,6 mld USD w 2015 r. do 13,4 mld USD w 2018 r.
podstawa prawna§3 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect