Raport

Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-03-13 14:21:00
numer:8/2015
temat:Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku podjął uchwałę stwierdzającą, iż emisja akcji serii G Spółki doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

W związku z powyższym w dniu 12 marca 2015 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału ww. 3.990.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie akcje serii G zostały opłacone w całości gotówką.
podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".