Raport

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-01-04 17:06:00
numer:1/2018
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018:

- raport za rok obrotowy 2017 – 21 marca 2018 r.

- raport za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

- raport za II kwartał 2018 r. – 9 sierpnia 2018 r.

- raport za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.
podstawa prawna:Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".