Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2017.

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2018-03-21 20:57:00
numer:5/2018
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2017
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:List_Prezesa_Zarzdu_IPO_DK
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_za_2017
Sprawozdanie_z_dziaalnoci_IPO_DK_za_2017
Owiadczenia_Zarzdu_IPO_DK
Sprawozdanie_z_badania_SF_IPO_DK_za_2017_www