Raport

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-09-19 17:40:00
numer:18/2018
temat:Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Szczerbatko rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym. Pan Tomasz Szczerbatko wskazał, iż rezygnacja podyktowana jest powodami osobistymi.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym powołało Pana Jarosława Ostrowskiego oraz Pana Dariusza Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących Spółka przekaże po ich otrzymaniu odrębnym raportem bieżącym.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".