Raport

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-05-31 16:10:00
numer:7/2012
temat:Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS, Emitent) informuje, iż w dniu 30 maja 2012 r. otrzymał od spółki, której akcje są notowane w indeksie WIG40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zleceniodawca) wypowiedzenie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy IPO DS a Zleceniodawcą w 2008 roku. Umowa, o której mowa powyżej ulega rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2012 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Cezary Nowosad - Prezes Zarządu
Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu