Raport

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-01-17 16:06:00
numer:2/2013
temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiOgloszenie_o_zwolaniu_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013