Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2017-06-29 15:01:00
numer:4/2017
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:
- Jarosław Ostrowski posiadał 1 500 000 akcji Spółki, z których przysługiwało 1 500 000 głosów, co stanowiło 65,96% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 27,26% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Łukasz Piasecki posiadał 774 086 akcji Spółki, z których przysługiwało 774 086 głosów, co stanowiło 34,04% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,07% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %