Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-06-03 23:34:00
numer:6/2015
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku.
podstawa prawna:Inne uregulowania
załącznikiOgoszenie_o_zwoaniu_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015 (1)