Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2019-01-29 12:12:00
numer:2/2019
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2019:

- raport za rok obrotowy 2018 – 21 marca 2019 r.

- raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

- raport za II kwartał 2019 r. – 12 sierpnia 2019 r.

- raport za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.
podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".