Raport

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2018-03-21 20:53:00
numer:4/2018
temat:Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017.
podstawa prawna:§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:List_Prezesa_Zarzdu_IPO_DK
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_2017
Sprawozdanie_z_dziaalnoci_GK_IPO_DK_za_2017
Owiadczenia_Zarzdu_IPO_DK
Sprawozdanie_z_badania_SSF_IPO_DK_za_2017_www