Raport

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-06-03 17:12:00
numer:8/2013
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku.Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załącznikiZalacznik_-__Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia. (1)