Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-06-25 20:57:00
numer:14/2018
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

- Jarosław Ostrowski posiadał 1 578 171 akcji Spółki, z których przysługiwało 1 578 171 głosów, co stanowiło 49,82% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 16,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Łukasz Piasecki posiadał 774 086 akcji Spółki, z których przysługiwało 774 086 głosów, co stanowiło 24,44% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,15% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Edmund Kozak posiadał 774 086 akcji Spółki, z których przysługiwało 774 086 głosów, co stanowiło 24,44% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %