Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-01-18 16:46:00
numer:1/2021
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2021:

- raport za rok obrotowy 2020 r. – 22 marca 2021 r.

- raport za I kwartał 2021 r. – 12 maja 2021 r.

- raport za II kwartał 2021 r. – 10 sierpnia 2021 r.

- raport za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.
podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".