Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2012-06-04 22:59:00
numer:1/2012
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załączniki Ogloszenie__ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS-