Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2019-01-04 16:30:00
numer:1/2019
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:Ogloszenie_NWZ
Uchwaly_NWZ