Raport

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-01-17 16:00:00
numer:3/2013
temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załącznikiOgloszenie_o_zwolaniu_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013 (1)