Raport

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-11-21 17:44:00
numer:27/2014
temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:IPODS_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_18122014