Raport

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-06-28 09:46:00
numer:20/2014
temat:Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
- odwołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Adama Wiśniewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- odwołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Wojciecha Przygodzkiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Bogusława Dąbrowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Tomasza Szczerbatko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. powołanych osób nadzorujących.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Zyciorys_Tomasz_Szczerbatko
Zyciorys_Bogusaw_Dabrowski