Raport

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2017-08-11 18:32:00
numer:12/2017
temat:Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za II kwartał 2017 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_IIQ2017Sprawozdanie_finansowe_IPODK_SA_za_IIQ2017IPO_DK_-_IIQ2017