Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2016

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2017-03-22 0:07:00
numer:4/2017
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2016
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2016.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiList_Prezesa_IPO_DKSprawozdanie_finansowe_IPO_SA_za_2016Sprawozdanie_z_dziaalnoci_IPO_DK_za_2016Owiadczenia_Zarzadu_IPO_DKOpinia_i_Raport_Biegego_Rewidenta_-_sprawozdanie_finansowe_2016_r.