Raport

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-11-12 18:50:00
numer:25/2014
temat:Ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka) informuje, iż w związku z rejestracją przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w raporcie bieżącym nr 21/2014 w dniu 12 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Tekst_jednolity_Statutu_IPODS