Raport

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-06-18 12:30:00
numer:11/2012
temat:Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 r. Pani Monika Mężyńska złożyła z przyczyn osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IPO DS. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".