Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2017-05-30 20:28:00
numer:2/2017
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa prawna:Inne uregulowania
załącznikiOgoszenie_ZWZProjekty_uchwa_ZWZ