Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2017-05-30 20:34:00
numer:6/2017
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiOgoszenie_ZWZProjekty_uchwa_ZWZ