Raport

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-01-27 11:20:00
numer:1/2016
temat:Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie z dnia 26 stycznia 2016 roku od Pana Jarosława Ostrowskiego – Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu w dniu 11 grudnia 2015 roku w drodze objęcia akcji serii H w ramach oferty prywatnej 30.000 akcji Spółki po cenie 0,60 zł za akcję.
podstawa
prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych