MAR

W związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2016r. rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) naszym Klientom oferujemy:

  • przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu oraz funkcjonowaniu w Spółce procedur i zasad odpowiadających wyzwaniom związanym z wejściem w życie unijnego rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Transparency II

 

  • doradztwo w wypełnianiu obowiązków informacyjnych zgodnie z MAR

 

  • przeprowadzenie seminariów i szkoleń dotyczących nowego reżimu raportowania oraz obiegu i ochrony informacji poufnych w Spółce i Grupie Kapitałowej

 

  • modyfikacja na potrzeby nowych regulacji unijnych (a w razie potrzeby przygotowania zupełnie nowych) regulacji wewnętrznych Spółki, dotyczących obiegu i ochrony informacji poufnych, okresów zamkniętych i notyfikacji o transakcjach oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

 

  • przygotowanie polityki raportowania Spółki oraz Indywidualnych Standardów Raportowania Spółki (ISR)

 

  • współpraca ze Spółką w zakresie podjęcia decyzji co do certyfikacji ISR przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz samej certyfikacji