Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-01-10 17:11:00
numer:1/2020
temat:Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dariusza Bugajskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz składu Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".