Raport

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-11-21 17:42:00
numer:8/2014
temat:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załączniki:IPODS_Projekty_uchwal_NWZ_18122014 (1)