Raport

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-11-21 17:39:00
numer:7/2014
temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załączniki:IPODS_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_18122014