Raport

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2016-05-16 18:52:00
numer:4/2016
temat:Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiIPO_DK_-_IQ2016