Raport

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-12-18 17:31:00
numer:30/2014
temat:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 18 grudnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wymienionej w punkcie 8 porządku obrad. Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Uchway_podjte_przez_NWZ_w_dniu_18_12_2014