Raport

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2016-02-15 18:13:00
numer:2/2016
temat:Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiIPO_DK_-_IVQ2015