Raport

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2016-11-14 21:00:00
numer:14/2016
temat:Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za III kwartał 2016 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_DK_Q32016Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_Q32016Skonsolidowany_raport_kwartalny_GK_IPO_DK_-_Q32016