Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2011

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2012-05-30 18:00:00
numer:6/2012
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2011
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA niniejszym przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2011.

Osoby reprezentujące spółkę:

Cezary Nowosad - Prezes Zarządu
Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiSprawozdanie_finansowe_IPO_DS_2011
List_Prezesa_Zarzdu_IPO_DS_2011
Sprawozdanie_Zarzdu_z_dziaalnoci_IPO_DS_2011
Owiadczenie_Zarzdu_nr_1_oraz_nr_2
Opinia_i_Raport_biegego_do_sprawozdania_finansowego_IPO_DS_2011_