Raport

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-05-30 18:17:00
numer:4/2014
temat:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załącznikiProjekt_uchwa_na_ZWZ