Raport

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:
numer:9/2017
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady miały miejsce w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono również do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiUchwały_podjęte_przez_ZWZ_26.06.2017