Raport

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-01-13 20:14:00
numer:2/2015
temat:Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki
treść:Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki
podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"