Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-05-30 18:18:00
numer:13/2014
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiOgoszenie_o_zwoaniu_ZWZ