Raport

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-02-13 12:05:00
numer:4/2013
temat:Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zawarcia umowy na pełnienie przez Equity Market Consulting Group Sp. z o.o. funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii C IPO Doradztwo Strategiczne SA (IPO DS) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (ASO NewConnect) Zarząd IPO DS informuje, iż w związku z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania akcji serii C w ASO NewConnect na 13 lutego 2013 roku, z tym dniem ww. umowa została zrealizowana.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"