Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2019-02-14 12:18:00
numer:7/2019
temat:Informacje dotyczące osoby nadzorującej powołanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2019 r.
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2019 r., tj. Pana Tomasza Stryszowskiego zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Informacje o członku RN - Tomasz Stryszowski