Raport

Raport okresowy za IV kwartał 2012

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2013-02-14 15:50:00
numer:6/2013
temat:Raport okresowy za IV kwartał 2012j 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki IPO_DS_-_IVQ2012