Raport

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-10-30 14:47:00
numer:24/2013
temat:Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS, Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2013 r. otrzymał od spółki, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zleceniodawca) wypowiedzenie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy IPO DS a Zleceniodawcą w dniu 6 października 2011 roku o której Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 34/2011 z 6 października 2011 roku.
2