Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-03-10 22:35:00
numer:5/2021
temat:Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
treść: Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z końcem dnia 10 marca 2021 r. Pana Łukasza Piaseckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".