Raport

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2016-01-20 17:59:00
numer:1/2016
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku:

- raport za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

- raport za rok obrotowy 2015 r. – 20 maja 2016 r.

- raport za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.

- raport za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 r.

- raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.
podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"