Raport

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-08-13 13:48:00
numer:21/2013
temat:Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS, Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła z Equity Market Consulting Group sp. z o.o. (EMCG) umowę na pełnienie przez EMCG funkcji Autoryzowanego Doradcy (Umowa) w związku z wprowadzeniem akcji serii C II transzy IPO DS do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (ASO NewConnect).

Umowa została zawarta na okres sześciu miesięcy z zastrzeżeniem, iż Umowa zostanie zrealizowana z dniem pierwszego notowania akcji serii C II transzy IPO DS w ASO NewConnect.

Akcje serii C II transzy Spółki zostały wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".