Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-03-09 18:53:00
numer:4/2021
temat:Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. do Spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji: z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożone przez Pana Dariusza Witkowskiego oraz z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożone przez Pana Jarosława Ostrowskiego.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".